O mnie

 

Dzień dobry! 

Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W 2015 r uzyskałem tytuł dr n. med. w zakresie psychiatrii. W 2016 r. uzyskałem tytuł specjalisty psychiatry.


W latach 2011-2016 pracowałem w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach Ochojcu. 
Dodatkowo w latach 2014-2016 pracowałem Oddziale 04 Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
w Lublińcu.

Obecnie przyjmuję wyłącznie w gabinecie prywatnym w Katowicach, Gliwicach oraz Jaworznie.

Zajmuję się leczeniem osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń natury psychicznej np.: z powodu depresji, bezsenności i innych  zaburzeń snu, zaburzeń lękowych i nerwicowych, zaburzeń natury seksualnej, zaburzeń psychicznych u osób z tzw. "zaburzeniami  osobowości" (w tym osobowości typu Borderline), zaburzeń psychicznych występujących w trakcie kryzysów życiowych, a także  zajmuje się pomocą osobom cierpiącym z powodu uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz problemów natury psychicznej u  pacjentów w podeszłym wieku.

W pracy skupiam się na psychofarmakoterapii tzn. odpowiednim doborze leków dla pacjenta z problemami natury psychicznej zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną.
Prowadząc terapię dążę do tego, aby proponowane leczenie miało udowodnioną skuteczność w badaniach naukowych.
Włączenie leczenia wiąże się zawsze z ustaleniem oraz zaakceptowaniem przez pacjenta rozpoznania oraz proponowanego planu  leczenia.
W przypadku, gdy większą korzyść dla pacjenta może przynieść inne oddziaływanie np. psychoterapia kieruję pacjenta do  odpowiedniego terapeuty.

W pracy naukowej zajmuję się problemem dysfunkcji poznawczych u pacjentów cierpiących na schizofrenię.

Temat mojej rozprawy doktorskiej to: "Wpływ komputerowych treningów kognitywnych na funkcjonowanie poznawcze u pacjentów przewlekle leczonych z powodu schizofrenii."

 

Konsultuje w języku polskim i angielskim.
 

 

 Jestem członkiem następujących Towarzystw Psychiatrycznych:

ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) - od 2012
PTP (Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) - od 2014Publikacje

Artykuły:

1. Krzywda P., Krzystanek M.: Depresyjne zaburzenia nastroju w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Gabinet Prywatny. 2014; vol 21/NR02/2014 (234), P 38-48.
2. Krzystanek M., Krzywda P., Klasik A., Krupka-Matuszczyk I.: Treningi kognitywne jako nowa forma terapii w schizofrenii. Postępy w Psychiatrii i Neurologii. 2013; 22(3): 193-199.
3. Krzystanek M., Krzywda P., Krupka-Matuszczyk I.: Trudności w farmakoterapii dysfunkcji poznawczych w schizofrenii. Neuropsychiatria Przegląd Kliniczny. 2012, vol. 4, P 36-40.
4. Krzystanek M., Krzywda P., Marszałek M., Krupka-Matuszczyk I.: Zarejestrowane wskazania do stosowania leków przeciwpsychotycznych w Polsce. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii. 2012, vol. 28, P 41-49.
5. Stompel D., Krzystanek E., Krzywda P., Krzystanek M.: Zarejestrowane wskazania leków prokognitywnych w Polsce. Neuropsychiatria Przegląd Kliniczny. 2012. vol 4., P 92-97

Książki:

1. Krzywda P., Krzywda A.: Opiekun osoby w podeszłym wieku, przewlekle chorej lub niedołężnej. WiHK KaBe. Krosno 2012.
2. Krzywda P.: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. WiHK KaBe. Krosno 2006.

 

Kursy, szkolenia:

2016 

08-10-12.2012. X Naukowa Konferencja Medforum "Psychiatria senioralna". Wisła.

2015 

14-30.10.2015. Transformation.doc. Edmonton, Kanada.

2014 

07-10.10.2014. Maudsley Forum King's College Institute of Psychiatry. Londyn, Wielka Brytania.

05-07.06.2014. International Psychiatric Conference "Neurobiology and Comlex Treatment of Psychiatric Disorders and Addiction". Warszawa.

04.03.2014. Good Clinical Practice.

17.02.2014. Coaching w medycynie.

2013

27-29.06.2013. XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich. Lublin

05-09.2013. Staż w zakresie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - Sosnowiec-Klimontów

2012

13-15-12.2012. VI Naukowa Konferencja Medforum "Nowe i naprawdę nowe zaburzenia psychiczne". Wisła.

13.11.2012. Prawo i telemedycyna. Warszawa.

23-24.03.2012. Kazuistyka w Psychiatrii - okiem ekspertów. Warszawa.

 

JoomShaper