Porada online

 

W związku z częstymi prośbami osób przebywających za granicą, wprowadzono możliwość konsultacji internetowych.

 

Porada internetowa ma na celu:

- Kontynuowanie terapii podjętej w Polsce

- Postawienie diagnozy, włączenie leczenia psychiatrycznego osób, które nie mogą zgłosić się do gabinetu

- Dostarczenie koniecznych informacji dotyczących schorzenia

- Edukację w kwestiach prawnych (ubezwłasnowolnienie, przymusowe leczenie odwykowe)

 

Porada internetowa nie służy do:

- interwencji kryzysowych

- diagnozy oraz leczenia pacjentów, u których występuje wysokie ryzyko podjęcia próby samobójczej.

 

Konsultacje odbywają się przy użyciu komunikatora skype, po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Płatność za konsultację wynosi 150 zł, płatne z góry przelewem na konto co najmniej 1 dzień przed terminem umówionej porady.

Recepty są dostarczane pocztą. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem w obrębie UE, recepta wystawiona w Polsce

może zostać zrealizowana w każdym kraju UE z pełną odpłatnością.

 

W przypadku chęci skorzystania z takiej porady proszę o kontakt email krzywda(at)mp.pl, bądź telefonicznie.

 

Nr konta Nest Bank 22 1870 1045 2078 1007 6837 0001

 

 

JoomShaper